YÖNED’den 7 günde 7 Eğitim

22 Aralık 2017 12:27 pm tarihinde eklendi
YÖNED’den 7 günde 7 Eğitim

YÖNED Eğitim Danışmanlık ve Ankademi Eğitim Danışmanlığı tarafından Kamu İhale Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, HİTAP, Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu eğitim semineri düzenlenecek.

Eğitim Tarihi   : 27 Ocak – 2 Şubat 2018
Yer                 : Limak Limra Hotel – Kemer / ANTALYA
İletişim            : 0312 232 0406 – 0312 2322928 / www.yonedegitim.com

Eğitim İçeriği

 1. Kamu İhale Mevzuatı (3 Gün)
 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Amaç, Kapsam, Temel Tanımlar, Uyulması Gereken Kurallar
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
 • Yaklaşık Maliyetlerin Tespiti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
 • İhale Usulleri ve Tespiti
 • Eşik Değer, Parasal Limitler
 • İhalelere Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale Dokümanları, İlan Süreleri ve Kuralları
 • İhale komisyonu, ihale sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
 • Örnek İhale Uygulaması (Teklif kabul işlemleri, İhale Komisyonu Çalışması, Tekliflerin Değerlendirilmesi İlk Oturum, İkinci Oturum, Belgelerin Ayrıntılı Değerlendirilmesi, İhale Komisyon Kararı, İhale Sonrası İşlemler, İtiraz Süreci ve Yapılacak İşlemler, Sözleşme)
 • Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararlarına İlişkin Değerlendirmeler
 • İhale Uygulaması
 • EKAP Uygulaması
 1. Yapım İşleri İhaleler Sözleşme Uygulamaları (1 Gün)
 • Yapım İşleri İhaleleri Sözleşme Uygulama Esasları,
 • İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama, İş Artış ve İş Eksilişleri, Süre Uzatımları
 • Gecikme Cezaları, Sözleşmelerin Feshi
 • Yeni Birim Fiyat
 • Revize Birim Fiyat
 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 4857 Sayılı İş Kanunu, HİTAP
 3. Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi
 4. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR