Kamu İhale Mevzuatı

320 ZİYARETÇİ
  • ÜRÜN KODU: Belirtilmemiş
  • FİYATI: Belirtilmemiş

4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
Yeterlik Kriterleri, İhale Usulleri
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
Çerçeve Anlaşma İhaleleri
Doğrudan Temin Yöntemi
6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
Elektronik İmza
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği· 25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
İdare İşlemleri (EKAP)
Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK’e Uygunlugu
Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi