25.6 C
İstanbul
Cumartesi, Mayıs 28, 2022

2022 için fiyat farkı ve tasfiyeye onay çıktı

- REKLAM -

Kocaeli Ticaret Odası İnşaat Komitesi başta olmak üzere sektörün kamuya iş yapan müteahhitler için istediği fiyat farkı düzenlemesi için beklenen ikinci müjdeli haber de geldi. KOTO İnşaat Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, 2022 için fiyat farkı ve tasfiyeye onay çıktı

Pandemi koşullarının piyasa üzerindeki olumsuz etkileri, enerji, hammadde, kurdaki yükseliş, maliyet artışları ve üreticilerin ihracata yönelmesi nedeniyle inşaat malzeme fiyatlarında yaşanan artış, sektörün finansman zorluğu çekmesine, iş hacminin küçülmesine, istihdamın azalmasına ve son tüketicinin alım gücünün düşmesine neden olmuştu. Döviz kurunu sabitlemek veya düşürmek adına yapılan kur farkı uygulaması, döviz yüzünden olumlu bir duruma dönüşse de malzeme fiyatlarındaki yükselişi durduramamıştı. Bu durumla birlikte özellikle kamuya iş yapan müteahhitler, taahhütleri dolayısıyla çok daha zor durumda kalmış, iş durdurma noktasına gelmişti.

KOTO İNŞAAT KOMİTESİ’NDEN GİRİŞİM

Yaşanan gelişmeler sonrası ivedi bir şekilde harekete geçen Kocaeli Ticaret Odası İnşaat Komitesi, gerek kamuoyundan yaptığı çağrılarla gerekse de bakanlık ve ilgili kurumlar nezdinde yaptığı girişimlerle, fiyat farkı düzenlemesi ve tasfiye onayı talep etmişti. Kamu müteahhitleri için ilk düzenlemeden sonra 2022 yılı için ikinci müjdeli haber de geldi. KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi/ aynı zamanda İnşaat Mühendisi Abdurrahman Çuhadar konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Kamu ihaleleri için ikinci bir Ek Fiyat Farkı getiren düzenleme hayata geçti. Buna göre;

  • Yeni ek fiyat farkı kapsamında 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmeler girmektedir.
  • 01/01/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilecektir (01/04/2022 tarihinden sonraki dönemde ek fiyat farkı verilebilmesi imkânı getirilmektedir).
  • Ek fiyat farkı, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için verilecektir.
  • Ek Fiyat farkı hesaplaması, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek yapılacaktır.
  • Ek fiyat farkı için yüklenicinin başvuru yapma zorunluluğu vardır.
  • 1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre devredilen sözleşmeler için bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz. Sektörümüze hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı. 

Son Haberler

Diğer Haberler