24 C
İstanbul
Cuma, Eylül 17, 2021

Aon’un COVID-19 krizinin yönetimine ilişkin raporu yayınlandı

Kriz yönetiminde başarılı şirketler yüzde 20’ye varan oranda değerleniyor

Aon’un yayınladığı “Karmaşık ve Dalgalı Dönemlerde Karar Almak: COVID-19’u Yönetmenin Anahtarları” başlıklı raporunda kriz yönetiminde başarı faktörleri hazırlıklı olma, liderlik, iletişim, eylem ve değişim olarak sıralanıyor.  

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, küresel ekonomi üzerinde sarsıcı etkilere neden olan COVID-19 döneminde, yöneticilerin yeni riskler karşısında karar alma süreçlerini nasıl şekillendirdiğini incelediği “Karmaşık ve Dalgalı Dönemlerde Karar Almak: COVID-19’u Yönetmenin Anahtarları” başlıklı bir rapor yayınladı. Karmaşık ve dalgalı bir iş ortamında şirketlerin geleceğini özgün bilgilere dayanan karar alma becerilerinin belirleyeceği görüşünün paylaşıldığı rapor, bağımsız araştırma şirketi Pentland Analytics’in 20 yıl boyunca 150’yi aşkın vaka çalışmasından elde ettiği verilere ve krizleri iyi yöneten şirketlerle kötü yönetenler arasındaki karşılaştırmalara dayanıyor.

Dün bilinen gerçeklerle bugün karar almanın mümkün olmadığını belirten, Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay, “Karar alma eylemi bugün bilinenleri sürekli yenileyerek ve yarının bugün tarafından nasıl şekillendirildiğini anlayarak yapıldığında başarılı sonuçlar veriyor. Liderler bir yandan belirsizliklerle uğraşırken diğer yandan da kurumlarını geleceğe hazırlamak için planlarını doğru bilgilerle yapmalılar. Dirençlilik dediğimiz ve iş yaşamında önemi her geçen gün artan beceriyi de böyle tanımlayabiliriz. Raporumuzla, COVID-19’un kriz yaratan doğasını incelerken kısa ve uzun vadede anlamlı sonuçlar yaratacak karar alma planlarını masaya yatırdık” diye konuştu.

Krizi başarıyla yöneten şirketlerin değeri artıyor
Aon’un paylaştığı “Karmaşık ve Dalgalı Dönemlerde Karar Almak: COVID-19’u Yönetmenin Anahtarları” raporuna göre kurumlar bir krizi başarıyla yönettiklerinde, krizi takip eden yıl içerisinde hisse değerleri yüzde 20’ye varan oranda artış gösterebiliyor. Krizi başarıyla yönetemeyen kurumların hisse değerleri ise yüzde 30’a varan oranda düşüş gösterebiliyor. Araştırmayı gerçekleştiren Pentland Analytics’in Kurucusu Dr. Deborah Pretty, “İtibarınızı etkileyen bir olaya anlık ve tepkisel yaklaşıldığında olayın anlatısının kontrolünü kaybetme riski oluşur ve hem marka itibarı hem de hisse değeri hasar görebilir. Yaşanan olaya karşı proaktif olunup olay derinlemesine değerlendirildiğinde ise piyasa ödüllendirici bile olabilir” diye konuştu.

COVID-19 krizinde başarı formülü: Liderlik, İletişim, Eylem
Araştırmada krizlerden başarıyla kurtulan ve kurtulamayan şirketleri birbirinden ayıran beş ayrı özellik ortaya konuluyor. Liderlik, iletişim ve eylem bu beş özellik arasında şirketlerin büyük bir krizi yönetmek için özellikle odaklanması gereken üç alan olarak gösteriliyor.

ÖzellikBaşarılı olanlar                        Başarılı olamayanlar

Hazırlıklı OlmaKayıp önleme ve azaltmaya karşı sergilenen derin bağlılıkRisklere karşı hazırlıklı olmayı önceliklendirememek
LiderlikCEO’nun güçlü ve görülür liderliğiZayıf ya da delege edilmiş liderlik, sorumluluk almakta başarısız olmak
İletişimKesin bilgilere dayalı ve iyi koordine edilen iletişimSaydam olmayan, bölünmüş ya da istikrarsız iletişim
EylemKüresel çapta hızlı tepki ve eylemEylem gecikmesi, yoksunluğu ya da sınırlılığı
DeğişimGerçek pişmanlık: Anlamlı değişime bağlılıkMinimal, özgünlükten yoksun, isteksiz çekişme (şayet varsa)

Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay şu açıklamayı yapıyor: “Aon olarak, şirketlerin COVID-19 krizini başarıyla yönetebilmelerine ve karar alma süreçlerine destek olmak için bu beş alanın tümüne yönelik bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımın üç temel bileşeni bulunuyor: kurumsal dayanıklılığa odaklı bir karar alma mekanizması sunan ‘Siyah Kuğu’ Karar Alma Şablonu, COVID-19’un oluşturduğu şartlara göre uyarlanmış bir Kriz Yönetim Modeli ve iş sonuçlarına yönelik öncelikler. Bu yaklaşım sayesinde yöneticiler kriz dönemlerinde kurumlarını başarıya ulaştıracak dayanıklılığı ve organizasyonel becerileri geliştirebiliyorlar.”

-REKLAM-

Son Haberler

Diğer Haberler