Bakanlık Yapı Denetim Sistemine Yeni Düzenlemeler Getirdi

0
22

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Değişiklik, 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kanunda yapılmış olan değişiklik ile yapı denetim kuruluşlarının inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kontrollerine yönelik yasa hükmünün 6331 sayılı yasa ile uyumlaştırılması sağlandı ve denetim hizmeti vermekle yükümlü kılınacak kuruluşlardan kamu yararına teminat alma uygulamasına geçilmesi öngörüldü. Böylece, teminat alınması yöntemi ile yapı denetim sisteminde yer alan mimar ve mühendislerimizin sorumluluk bilincinin artırılarak vatandaşların daha kaliteli hizmet alması sağlanacak.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşları ile sorumlu denetim elemanlarının Kanuna aykırı fiil ve davranışlarının tespiti halinde yine Kanunun 8 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıla kadar faaliyet durdurma cezası verilen madde değiştirildi. Yapılan değişiklik ile söz konusu cezanın yerine eylem – yaptırım dengesi gözetilerek para cezası verilmesinden yeni iş almaktan men cezası verilmesine ve belge iptali yapılmasına kadar kademelendirilen yeni bir ceza sistemine geçildi.

Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirmiş olan değişiklik ile birlikte bir kuruluşun ceza alması halinde sorumlu olduğu ve herhangi bir denetim hatası da bulunmayan tüm inşaatların durdurulması yerine sadece denetim hatası bulunan inşaat ile ilgili işlem yapılacak ve böylece diğer tüm inşaatlara ilişkin yapı sahibi olan vatandaşların, yapı müteahhitlerinin ve yapı denetim kuruluşlarının mağdur olması engellenecek.

Böylece gerek ilgili idareler nezdinde yapının mühürlenmesi ve yeniden ruhsata bağlanması şeklinde yürütülen bürokratik işlemler de azaltılarak işlerin kolaylaştırılması sağlanacak ve denetim hatası bulunmayan inşaatların durdurulmadan devamına izin verilerek ülke ekonomisinin de zarar görmesi engellenecek.