25.7 C
İstanbul
Perşembe, Ağustos 11, 2022

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik revize ediliyor

- REKLAM -

İlk kez 2002 yılında yayınlanan ve daha sonra 2009 yılında yenilenen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, sektördeki tecrübe ve teknolojik gelişmelere cevap verebilecek şekilde revize ediliyor.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te önemli iyileştirmeler yaptı.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘Enerji Tüketimimizin %72 si ithalata dayalı olup, Ülkemizdeki Enerji tüketiminin %37 si Binalarda gerçekleşmektedir. Bu enerji tüketiminin %80 i ise ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Bu nedenle son yıllarda önemi anlaşılan yalıtım uygulamalarının, gelişen teknolojik uygulamalar ile Avrupa ve Dünya gelişmiş ülkeleri normlarına bir adım daha yakınlaşmasını sağlamak, beklenen faydayı sağlayacak şekilde nitelikli olarak yapılmasını temin etmek, mevzuatlar arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla hazırlandı.

Yönetmelik değişikliğinde, can ve mal güvenliği ön planda tutularak, Almanya da konuyla ilgili standartların hazırlamasında görev yapan yetkin uzmanlar davet edildi. Tüm sektörlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yangınla ilgili akademisyenlerin ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehir belediyesi itfaiye dairesi başkanlıklarının da katılımıyla çalıştaylar düzenlendi. Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin ve ekibi ile RMI – Türkiye yetkililerinin katılımıyla Kayseri’de, gerçek bina ölçeğinde dört farklı dış cephe yalıtım sistemi, ağırlaştırılmış koşullarda yangın deneyine tabi tutuldu ve bilimsel metotlar çerçevesinde yalıtım sistemlerinin davranışları, gözlemlendi ve edinilen sonuçlar yönetmeliğe taşındı, ülkedeki laboratuvar alt yapı analizleri ve iş süreçleri yapılmış ve tüm bakanlıkların görüşleri alınarak çalışmalar yürütüldü.

Yapılan çalışmalar ile bir taraftan ortalama % 50 yakıt tasarrufu sağlayan, kendini 2-5 yılda amorti eden, sadece kış aylarında yakıt giderlerini değil, yazın da soğutma giderlerini azaltan, mekânlarda ısının dengeli dağılımını sağlayan, konut içindeki dengeli ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekânlarda rutubetsiz, sağlıklı ve konforlu yaşam ortamı oluşmasını sağlayan, dış cephe yalıtım sistemlerine, sisten yangına dayanıklılık sertifikası zorunluluğu getirilerek özellikle bina cephe yangınlarının oluşumu veya yayılması önlenirken, getirilen system ve sertifikasyon zorunluluğu ile yapılan yalıtım uygulamalarına bir standart getirilmekte ve gerçek anlamda dış cephe ısı yalıtımının yapılması sağlanmış olacak.

Ayrıca, yapılacak değişikliklerde özellikle, düğün salonu, sinema v.b. insanların toplu bulunduğu mekânlarda insanların tahliyesi konusunda son derece hassas davranılarak, can ve mal güvenliği bakımından gelişmiş ülkelerdeki benzer uygulamalar esas alınarak, kapasiteye bağlı olarak kaçış genişlikleri yeniden düzenlendi.

Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile bina taşıyıcı sistemini doğrudan etkileyen, dişli döşeme sistemlerinde kullanılan dolgu malzemeleri için system yangına dayanım sertifikası getirilerek yapı güvenliği sağlandı. Bu şekilde malzeme üreticileri yangın dayanımı belgelendirilmiş ürün veya farklı malzeme bileşenlerinden oluşan Sistem ürünlerini imal etmesi sağlanarak, tüketici korunmaya çalışıldı.

Diğer taraftan, binalardaki havalandırma kanalları, kaçış yolları, tesisat sistemleri ve asansörler gibi birçok yapı bileşeni ile ilgili güvenliği artırıcı yeni kurallar getirilirken, oksijen azaltma (OxyReduct) yoluyla, yaşam olmayan kapalı alanlarda yangın oluşumunun engellenmesi teknolojisinin de kullanımına izin veriliyor. Aynı şekilde gerekli tedbirlerin alınması şartıyla, yakıt depolaması olmayan çatı arasına ısı teshin merkezi kurulabilmesi sağlanarak yeni teknolojilerin önü açılıyor.

Yeni getirilen tüm bu düzenlemelerle, ülkemizdeki yapı üretim pratiğinin yanısıra insan davranış biçimleri de göz önüne alındı. Bir taraftan ülkemizdeki teknolojiden yararlanmak hedeflenirken, diğer taraftan da güvenlik ve sürdürüleblir yapılaşma ön planda tutuldu’ denildi.

Son Haberler

Diğer Haberler