31.4 C
İstanbul
Salı, Temmuz 16, 2024

Düşük gelirli haneler gıdaya daha fazla pay ayırıyor

- REKLAM -

Hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre, toplam hanehalkı harcaması içinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ayrılan pay yıllar itibarıyla düşüş göstererek 2009 yılında %23 iken 2013’te %19,9’a geriledi.

En düşük gelirli birinci %20’lik dilimde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı 2009 yılında %34 iken 2013 yılında bu pay %28,8’e geriledi, en zengin kesim olan beşinci %20’lik dilimde ise %17,4’ten %14,6’ya düştü.

Tek kişilik hanelerde 2013 yılında gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı %17,3 iken 10 ve fazla sayıda fertten oluşan hanelerde bu oran %32,7 oldu. Hanehalklarının, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının %94,5’ini satın alış, %4,3’ünü ise kendi üretiminden tüketimler oluşturdu.

Hanehalklarının gıda ve alkolsüz içecek harcamaları içerisindeki en büyük payı 2013 yılına kadar ekmek ve tahıllar grubu oluştururken, 2013 yılında et ve balık grubu %21,4 ile en büyük paya sahip grup oldu. Ekmek ve tahıllar grubunun payı ise %19,2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki harcamaların %15,1’i sebze, %13,5’i süt, peynir ve yumurta, %10,6’sı da meyve alt harcama grubundan oluştu. Alkolsüz içeceklerin payı ise %7 olarak gerçekleşti.

- REKLAM -

Son Haberler

Diğer Haberler