25.7 C
İstanbul
Perşembe, Ağustos 11, 2022

Fikri Haklar konusunda toplumsal bilinç arttırılacak

- REKLAM -

Yüksek Planlama Kurulu (YPK), 2015-2018 dönemini kapsayan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı kabul etti.

Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan eylem planının genel amacı, “Fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak fikri hakların ve bu haklara konu ürünlerin kalkınma sürecine katkısını artırmak” olarak belirlendi.

Planın hedefleri ise şöyle sıralandı:

“- Ülke ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve uygulamanın iyileştirilerek, fikri mülkiyet haklarının etkin biçimde uygulanması,

– Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturularak, fikri hakların etkin biçimde denetlenmesi ve korunması,

– Piyasa algısı ve değere dönüştürme altyapısı geliştirilerek, fikri hakların ticarileştirilmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin artırılması,

– Fikri haklar sistemi konusunda toplumsal bilinç artırılarak, fikre ve bilgiye saygılı bir bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlanması.”

Planın uygulanmasında STK’lar ile işbirliği içinde hareket edilecek. Strateji dönemi içerisinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kurumlara iletilen öneriler ve eksiklik bildirimleri de dikkate alınacak.

Son Haberler

Diğer Haberler