9.6 C
İstanbul
Pazartesi, Nisan 19, 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi hazırlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin Yönetmelik” in 2 nci maddesi kapsamındaki işveren veya İş Veren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi” hazırlandı.

Rehber, kendi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenmek isteyen işveren veya vekillerinin katılacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı kapsamında yararlanılabilecek bir kaynak olarak hazırlanmış olmakla birlikte anılan eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya vekillerinin işyerinde bu hizmetleri yürütmeleri sırasında onlara yol gösterici olması adına işveren sorumlulukları da rehber içerisinde detaylı olarak irdelenmiş. Diğer taraftan bu rehber, daha büyük ölçekli veya tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyeri işverenlerinin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel sorumlulukları ile bunların nasıl yerine getirileceği konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla kullanıla bilinecek.Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol göstermesi amaçlanarak hazırlanan ve sınırlı sayıda basılan rehberin PDF haline İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilmekte.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/65124/isverenvevekiliisgegitimrehberi.pdf

-REKLAM-

Son Haberler

Diğer Haberler