28.7 C
İstanbul
Çarşamba, Ağustos 10, 2022

‘Kimse sendika üyeliğinden istifaya zorlanmamıştır’

- REKLAM -

Sakarya’da faaliyet gösteren DONGHEE Otomotiv firması tarafından sendikal faaliyet ve örgütlenme nedeniyle işten çıkarma haberleri ile ilgili açıklama yapıldı.

DONGHEE Otomotiv firması tarafından yapılan açıklamada ‘ İşyerimizde sendikal örgütlenme nedeniyle bugüne kadar iş sözleşmesi feshedilen, sendika üyeliğinden istifaya zorlanan veya herhangi bir şekilde farklı muameleye tabi tutulan hiçbir çalışanımız bulunmamaktadır.

30.04.2015 günü, işyerimizde hiçbir sendikal olay ya da faaliyet yokken, 2 çalışanımızın iş sözleşmelerinin tamamen farklı nedenlerle feshedilmesi söz konusu olmuştur. İlgili sendika tarafından, bu fesihlerin sendikal faaliyetle hiçbir ilgisinin olmadığı, sendikasızlaştırma amacı olan işyerlerinde çok daha farklı uygulamalar yaşandığı çok iyi şekilde bilindiği halde; ısrarla “direniş” içinde oldukları ilan edilmekte, işverenlik hakkında sürekli olarak yalan ve iftiralarla dolu karalama kampanyası yürütülmekte, internet sitelerinde aynı yönde açıklamalar ve basın bültenleri yayımlanmaktadır. Gelinen son noktada işyerimiz önünde büyük bir çoğunluğu işyerimiz çalışanı olmayan bir toplulukla, yine işyerimizle hiçbir ilgisi olmayan konulara ilişkin basın açıklaması yapılmıştır. Böylece hiçbir haklı neden ve gerekçesi olmadığı halde sürekli ve bilinçli olarak gerginlik ve kavga ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır.
Bu karalama kampanyasında işyerimiz hakkında, Kore’den kaçak işçi getirildiği ve kaçak çalıştırıldığı ifade olunmuş, bu konuda Emniyet birimlerine 3 kez ihbarda da bulunulmuş, işçilerimizin insanlık dışı şartlarda kölelik düzeni ile sürekli fazla çalıştırıldıkları, işçilerin sürekli olarak işten atılmakla tehdit edildiği, sendika üyeliğinden istifaya zorlandıkları iddia edilmiştir.
Bu nedenle; gerek kasıtlı olarak yayılmaya çalışılan bu iftiralara cevap vermek ve yanlış bilgileri düzeltmek ve gerekse siz değerli Kamuoyunu bilgilendirmek için bu basın açıklamasının yapılmasına gerek duyulmuştur.

KAMUOYUNA DUYURU
1. İşyerimizde 300 kişi çalışmakta olup, 30.04.2015 günü tamamen farklı nedenlerle 2 işçinin iş sözleşmesinin feshedilmiş olmasının sendika üyeliği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu sendika 05.05.2015 günü itibariyle yetki başvuru sürecini de tamamlamıştır. İşyerimizde 141 üyesi bulunmaktadır.

Buna rağmen ilgili sendika tarafından, ortada bahane edilebilecek hiçbir sorun bulunmadığı için, bu fesihler ile sendikal örgütlenme arasında sürekli olarak bağ kurulmaya ve bu nedenle sürekli sorunlar çıkartılmaya çalışılmaktadır. Yetki alınmış olmasına rağmen, hiçbir ilgisi olmayan 2 adet fesih olayı bahane edilerek tam 18 gün sonra, bu arada işten çıkartılan kimse olmadığı ve olumsuz hiçbir süreç yaşanmadığı halde fabrika giriş kapısı önünde 18.05.2015 günü gerçekleştirilen basın açıklaması bu gerginlik yaratma çabasının en açık göstergesidir. Ancak işverenliğimiz ve çalışanlarımız bu sürekli gerginlik yaratma ve huzur bozma oyununa gelmeyecektir.

2. Emniyet birimlerine ilgili sendika tarafından tam 3 kez işyerinde Kore’den getirilen kaçak işçi çalıştığı ihbarı yapılmış olup, her 3 denetlemede de böyle bir durum olmadığı resmi tutanak altına alınmıştır. İlgili sendikayı işyerimiz hakkında bulunduğu bu asılsız ihbar ve iftiralara, işverenliğimizi karalama ve itibar kaybettirme çabasına bir an önce son vermesi konusunda son kez UYARIYOR, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm yasal yollara başvurulacağını önemle İHTAREN bildiriyoruz.

3. İşyerimizde hafta içi mesailer %50, Cumartesi gerçekleşen çalışmalar yasal oran % 50 olduğu halde % 100, bayramlarda gerçekleşen çalışmalar ise yasal sınır % 100 olduğu halde % 200 zamlı olarak ödenmektedir. 2015 yılı başında yönetimimiz tarafından önceden olduğu gibi tekrar 3’lü vardiya sistemine geçilmesi kararı verilmiş olmasına rağmen, çalışanlarımızdan gelen fazla çalışma kazançlarının ortadan kalktığı ve 2 vardiya çalışma sistemine devam olunması yönündeki talepler doğrultusunda, bir kez daha ve üretim miktarlarının bir seviye daha artmasına kadar bu sistemde devam olunmasına karar verilmiştir.

Şimdi ise bir takım çalışanlarımız tarafından tüm bu talepleri unutularak tamamen sendikanın yaptığı toplantılarda aldığı kararlarla ve yönlendirmesi ile tüm fazla çalışma, cumartesi günü ve bayram çalışmalarının reddedildiği bir süreç yaşanmaktadır. Bununla da kalınmayarak bir takım çalışanlarımız tarafından yine sendikanın yönlendirmesi ile tamamen yasa dışı olarak iş yavaşlatma eylemi uygulanmaktadır. Tüm bu nedenlerle üretim adetlerimiz % 25 oranında düşmüştür. Üretim adetlerinin yakalanabilmesi için 30 kadar asıl işi ofis işleri olan ve yasal gereklilikleri sağlayan tekniker mühendis ve asistan konumundaki çalışanlarımız operatör olarak üretim faaliyetine katılmak zorunda kalmıştır.

Tüm bu nedenlerle acilen yeni işçi alınarak 3’lü vardiya sistemine geçilmek zorunda kalınmış hatta durumun çok ciddi boyutlara ulaştığı anda hafta sonu dışarıdan destek alınmak zorunda dahi kalınmıştır.

Buna rağmen kışkırtmalar ile iş yavaşlatma eylemi yapan çalışanlarımız sadece çok defa sözlü olarak uyarılmakla yetinilmiş başkaca herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Tüm bu durumlar iş sözleşmelerinin haklı nedenle feshedilmesi hakkı verdiği halde, bugüne kadar bu olaylar nedeniyle hiçbir çalışanımızın iş sözleşmesi feshedilmemiş ve hatta kendilerinden yazılı savunma dahi alınmamıştır. Sendika tarafından gerginlik yaratılmaya çalışıldıkça soğukkanlılıkla gerginlikten kavgadan beslenmeye çalışan bu girişime fırsat verilmemiştir.

4. Belirtmek isteriz ki işyerimiz bir üretim tesisidir ve üretim yapmak üzere kurulmuştur. Sendikal haklara karşı hiçbir olumsuz tepkimiz söz konusu olmamakla birlikte çalışanlarımızla olan birlikteliğimiz işin doğası gereği üretim amacı doğrultusunda hareket edilmesi halinde söz konusu olabilecektir. İşçi istihdamının amacı üretim faaliyetini reddetmek, işi yavaşlatarak işyerine zarar vermek olamaz. Bu nedenle tüm sözlü uyarılarımızın üstüne bir kez de buradan sizlere sesleniyoruz.:

Biz DONGHEE olarak; siz tüm çalışanlarımızın, üretimi yavaşlatarak, işyerine zarar vererek ve itibar kaybına neden olarak; aslında, neye ve nasıl hizmet etmekte olduklarını en kısa sürede göreceklerini, net bir şekilde anlayacaklarını, bu şekilde ulaşabilecekleri mantıklı bir amaç olmadığını en kısa sürede fark edeceklerini biliyor ve inanıyoruz.

5. Çalışanlarımızı ve bu süreci takip etmekte olan herkesi; sendika tarafından firmamıza iftira atılmaya çalışılırken örnek olarak gösterilmeye çalışılan DAIYANG Firması hakkında küçük bir araştırma yapmaya davet ediyoruz. Orada sonucun ne olduğunu, sendikanın gerçek amacının ne olduğunu, bu sürecin kaybedeni ve kazananının kimler olduğunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Firmamızda şu anda hiçbir olumsuz gelişme yokken, yukarıda açıklanan tüm olay ve gelişmelerin ve sözde “direniş” tanımlaması ile gerginlik ve kavga ortamını yaratılmaya çalışılmasının asıl nedeni çok daha iyi anlaşılacaktır’ denildi.

Son Haberler

Diğer Haberler