27.8 C
İstanbul
Salı, Temmuz 16, 2024

Sakarya’daki Kamu Kurumları ve STK’lar, işbirliği için bir araya geldi

- REKLAM -

Birlik ve beraberlik içerisinde yürütülecek faaliyetlerin ve işbirliklerinin masaya yatırıldığı toplantıda 11-13 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenmesi planlanan SAGİF-2015 (Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı), 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelleri, Üniversite-Kamu Kurumları ve STK işbirlikleri, projeler ve Sakarya Teknokent çalışmalarının gündemi oluşturduğu toplantıda ortak tema devamlılık ve işbirliği oldu.

Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen ve Kampüs Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Arkan, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Zengin ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ergen, Sakarya Üniversitesi Teknokent Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Karasu MYO Müdürü Doç. Dr. Zafer Tatlı, Uzm. Tansel Cavit Kulak, KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, Bilim Sanayi ve Teknoloji Sakarya İl Müdürü Özcan Keskin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Sakarya İl Müdür Yardımcısı Mustafa Aydın, İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, İŞKUR Sakarya İl Müdür Yardımcısı Murat Çam, SGK Sakarya il Müdür Yardımcısı Bülent Turan, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Osman Cansız, MARKA Temsilcisi Abdulkadir Uslu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Türker Vardar, SATSO Yön. Kur. Bşk. Yrd. Orhan Yılgenci, SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş, TÜMSİAD Başkanı Murat Kesik, MÜSİAD Başkanı Ahmet Genç, SMMO Başkanı Selahattin Çakırsoy, SAMİB Başkanı Metin Kar, SAMİB Genel Sekreteri Ehliman Yazıcı, SABİDER Başkanı Nahit Gök, SMB Başkanı Kadir Savaş katıldı.

Hedef nitelikli işgücü

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Arkan, Sakarya Üniversitesi, Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve STK’lara bağlı sanayi kuruluşları ile oluşturulan bu sinerjinin önemine değinen Prof. Dr. Arkan, “Yapılan işbirlikleri, özellikle sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün ortaya çıkarılması açısından son derece önemlidir. Üniversite olarak bu çalışmaların her zaman destekçisi olacağız” şeklinde konuştu.

İşbirliği somut adımlara dönüşüyor

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 7+1 ve 3+1 Eğitim Modelleri ile birlikte yaklaşık 10 bin öğrencinin sektörle buluşturulduğunu ve bu vesile ile pek çok değerli adımın atıldığını söyledi. Prof. Dr. Sarıbıyık, “Artık sanayicilerimiz, üniversitemizden öğrenci talep etmeye başlamışlarıdır. Bu durum, işletmelerle ciddi birliktelikler kurulduğunun en önemli göstergesidir. Üniversitemiz, Kamu Kurumları ve STK’larla kurulan birlikteliğin güçlenerek devam edeceğine ve bu işbirliğinin gelecekte daha da somut adımlara dönüşeceğine inanıyoruz” dedi.

Öğrencilerin sektör içerisinde yer almalarının kendilerini de güçlendirdiğini belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, “Nitelikli ve uygulama becerisine sahip mezunlar olarak bu öğrenciler, kısa bir süre sonrasında sektörün tam kalbinde ve sektörün birer parçası haline gelecekler. Yapılan işbirlikleri ile gerçekleşen somut adımların en son örneği, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin katkısıyla, sanayi odaklı projelerin ağırlıklı olduğu ve TÜBİTAK nezdinde kabul edilen projelerdir. Bu projeler ilerleyen dönemlerde daha da artacak” dedi.

Yabancı uyruklu öğrenciler kanalıyla yurtdışı işbirlikleri kurulacak

Üniversitemizde yaklaşık 2500 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bu öğrencilerin uluslararası elçi rolü üstlendiklerini ve bu öğrenciler vasıtasıyla gerekli durumlarda ilgili birimlerle temasa geçilerek ister Kamu Kurumları olsun ister STK ve bağlı işletmeleri olsun, işbirliği kurularak katma değer sağlayabileceklerini belirtti.

Sakarya Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaklaşık olarak 300 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu söyleyen KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, “Bu öğrenciler arasında girişimci ve etkin öğrenciler çoğunlukta ve bazı öğrencilerimiz 6-7 dil biliyor. Yaklaşık 68 farklı ülkeden öğrenci, KYK bünyesinde kalıyor ve biz, bu öğrencilerle her daim irtibat içerisindeyiz. Bu anlamda önemli bir potansiyele sahibiz. Dolayısıyla farklı ülkelerle etkin işbirlikleri sağlanabilir” diye konuştu. Yapılan bu toplantıların önemli bir kazanım sağladığını belirten Özsoy, KYK Sakarya İl Müdürlüğü olarak düzenlenecek her türlü işbirliğine kendilerinin de destek olacaklarını dile getirdi.

Sakarya Üniversitesi Karasu MYO Müdürü Doç. Dr. Zafer Tatlı, yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte etkin faaliyetler yürüttüklerini, bu anlamda Kamu, STK ve bağlı kuruluşlarla da etkin işbirlikleri kurulmasının Sakarya açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Bu hususta her zaman destek olacağını belirten Doç. Dr. Tatlı, yabancı uyruklu öğrencilerin her birinin birer elçi olduğunun ve mezun olsalar bile aradaki bağın devam edeceğinin, ileriki yıllarda ülkeler arası işbirliklerinde de aktif rol alabileceklerinin altını çizdi. Değerlendirildiği takdirde özellikle sanayicilerimizin dışa açılımları açısından son derece önemli bir potansiyelin bulunduğunu ifade etti.

Teknokent’in kapıları proje yapmak isteyen girişimcilere açık

Sakarya Üniversitesi Teknokent Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, katılımcılara Teknokent ve ADAPTTO (Adapazarı Teknoloji Transfer Ofisi) çalışmalarıyla ile ilgili bilgiler aktardı. Ülkemizin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, işletmelerin değişime mutlak suretle ayak uydurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Engin, bu değişimin, projelerden ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesinden geçtiğini ifade etti. Teknokent’in özellikle Ar-Ge yapmak isteyen işletmelere yönelik kurulduğunu açıklayan Prof. Dr. Engin, Teknokent ve ADAPTTO’nun tüm personeliyle işletmelere ve girişimcilere destek sağlayacağını belirtti.

Sakarya değişime ayak uyduruyor

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği) Şube Başkanı Murat Keskin, bu birliktelikler sayesinde Sakarya’da artık konuşulmayanların konuşulmaya, yapılamayanların yapılmaya başladığını söyledi. Gerek Kamu Kurumları ve gerekse STK’lar olarak önemli adımların atıldığını ifade eden Keskin, hedefin katma değer sağlayacak ürün odaklı projeler olduğunu belirtti. Özellikle yeniliğe açık olunmak zorunluluğunun altını çizen Keskin, her kurumun, her odanın ve her işletmenin kendini yenilemek ve günün şartlarına göre değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu ve bunun için daha fazla çalışmak gerektiğinin altını çizdi.

İş Adamının mesleği olmaz; mantıklı bulduğu her işe girer

MÜSİAD (Sakarya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Şube Başkanı Ahmet Genç, ülkemizin ve Sakarya’nın aktif ve etkin iş adamlarına ihtiyacı olduğunu belirtti. Kurulan birlikteliklerin ve işbirliğinin bu hususta da hizmet ettiğini ve işbirliklerinin yeni iş adamlarının ve girişimcilerin yetişmesinde rol oynadığını söyledi. Öğrencilerin piyasayı ve çalışma koşullarını tanıyan, özellikle uygulama becerisine ve girişimci ruha sahip bilinçli bireyler olarak yetişmesinin bu amaç doğrultusunda önemli kazanımlar sağladığını belirten Genç, bu bakımdan 3+1 ve 7+1 gibi Eğitim Modelleriyle Üniversite, Kamu ve STK birlikteliklerinin devam etmesi gerektiğini açıkladı. İşbirliği nezdinde her zaman kendilerinin de olduğunun altını çizen Genç, MÜSİAD olarak ülkemiz ve Sakarya için üzerlerine düşeni yapmaya her daim hazır olduklarını ifade etti.

Fikirleri olanlar ve fikirleri gerçekleştirenler bir arada SAGİF’te buluşacak.

SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci, düzenlenen bu toplantıların Sakarya için çok değerli olduğunu ve bu birlikteliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. SATSO’nun Sakarya’daki tüm işletmeleri kapsayan en büyük STK olduğunu belirten Yılgenci, gerçekleştirilen işbirlikleri kapsamında üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. SAGİF 2015 için de katkılarının devam edeceğini belirten Yılgenci, her geçen yıl bu organizasyonun daha da büyüyeceğini ve Sakarya için daha da büyük kazanımlar sağlayacağını belirtti. Katma değer sağlayacak fikirlerin gerçekleştirilmesindeki hassasiyete dikkat çeken Yılgenci, bu bağlamda fikirleri olanların da fikirleri gerçekleştirecek olanların da bu organizasyonda bir araya getirileceğini belirtti.

Hedef, işsizliğe çözüm üretmek.

İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, İŞKUR olarak gerçekleştirilen bu birlikteliğin her zaman destekleyicisi olacaklarını söyledi. SAGİF 2015 (Sakarya Ar-Ge, Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı) ile ilgili görüşlerini paylaşan Kaya, düzenlenen fuarın her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti. Geçen yıl yapılan fuarda 1000’in üzerinde istihdam sağlandığını açıklayan Kaya, bu yıl düzenlenecek etkinliğin daha verimli geçeceğine inandıklarını söyledi. Her ne kadar önemli bir başarıyla sonuçlanmış olsa da, geçen yıl yaşanan Soma Kazasına denk gelmesinden dolayı SAGİF 2014’ün istenilenden daha durgun gerçekleştiğini ifade eden Kaya, bu yılki etkinliğin çok daha renkli ve farklı aktivitelerle gerçekleştirileceğini belirtti. Hazırlıkların hızla sürdüğünü ifade eden Kaya, toplantıda yer alan tüm kurum ve kuruluşların bu organizasyona destek verdiğini ve Sakarya’da elde edilen bu olumlu sinerjinin devam edeceğini açıkladı.

- REKLAM -

Son Haberler

Diğer Haberler