28.7 C
İstanbul
Çarşamba, Ağustos 10, 2022

Seragazı emisyonlarında en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

- REKLAM -

Türkiye’de 2013 yılında toplam seragazı emisyonu; arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık hariç olmak üzere 459,1 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Toplam emisyonun %67,8’i enerji sektöründen, %15,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %10,8’i tarımsal faaliyetlerden, %5,7’si ise atıktan kaynaklandı.

Küresel ısınmaya neden olan seragazları; sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip bileşiklerdir.
Bu bileşikler; doğrudan seragazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazları ile dolaylı seragazları olan azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksiti (SO2) içermektedir.

Türkiye kişi başına en az seragazı salımı yapan OECD ülkelerinden biridir

OECD 2012 yılı seragazı emisyonu verilerine göre, OECD ülkeleri arasında CO2 eşdeğer emisyonu en yüksek üye ülke 6,5 milyar ton ile ABD iken, Türkiye 464,2 milyon ton ile 8. sıradadır.
2012 yılı kişi başı sera gazı emisyon değerleri incelendiğinde, OECD ortalaması 12,5 ton CO2 eşdeğeridir. Avustralya kişi başına 23,97 ton CO2 eşdeğeri ile birinci sırada iken Türkiye 6,17 ton CO2 eşdeğeri ile OECD ülkeleri arasında kişi başına en az seragazı salımı yapan ülkeler arasındadır. 2013 yılında ise ülkemiz kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 6,04 ton/kişi olarak hesaplanmıştır.

Son Haberler

Diğer Haberler