34.3 C
İstanbul
Çarşamba, Temmuz 17, 2024

Silverline’da toplam çalışan sayısının yaklaşık % 20’si kadınlardan oluşuyor

- REKLAM -

Silverline Ankastre kadın iş gücünüartırmak amacıyla İşkur ile projeler geliştirirken, son 5 yılda kadın çalışan sayısını % 300’denfazla arttırdı.Fabrika ve yönetim kadroları dahilyaklaşık 340 kadının istihdam edildiği Silverline’da toplam çalışan sayısınınyaklaşık % 20’si kadınlardan oluşuyor. Toplam istihdam 1850… Marka, bölgede kadın istihdamınınartırılması ve kadınların iş hayatına katılması için İşkur’la birlikte İşbaşıEğitim Programları düzenleyerek çeşitli mesleki eğitimler veriyor.

Amasya Merzifon’da 103 bin m² alanda tasarım odaklı, çevreci veyenilikçi ürünler geliştiren ve dünyada ilk 10 davlumbaz üreticisi arasında yeralan Silverline Ankastre’nin üretim hattında kadınlar en zorlu üretimsüreçlerinin üstesinden geliyor.SilverlineAnkastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “biz Merzifon’da yarattığımızistihdamı kadın çalışan sayısını artırarak farklı bir platforma taşıyoruz. Yoğun kadın istihdamı sağlayarak kadınların hane gelirine katkı sunmalarında büyük bir fayda yaratıyoruz. Yerel ekonomilerde hane gelirinin ve refahdüzeyinin artırılması açısından kadınların çalışma hayatı içinde olması sonderece önemli. Kadınların özellikle üretim ve sanayide iş gücüne katılımı gelirdağılımı açısından da önem arz ediyor. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde erkekistihdamı da yoğun oluyor. Ancak kadınlar bu noktada iş bulmakta zorlanıyor.Biz özellikle üretimde kadın çalışan sayısını arttırma kararı verirken,kadınların hayatın her alanında başarılı olabileceklerini ortaya koyarak yerelbir istihdam yaratmak istedik. Bu bölgelerde kadınların kendi emekleri ile varolmaları, kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerçekten önemli. Birülkenin gerek ekonomik gerek sosyolojik açıdan gelişmişliğini vurgulayan enönemli kavram kadın istihdamının yoğunluğudur” dedi.

Mustafa Laçin “sadece istihdam etmek yetmez. Çalışma hayatının koşulları daoluşturulmalı

Silverline, kadının toplumdakirolünü ve üstlendiği misyonu göz önünde bulundurarak farklı bir takım adımlarda atıyor. Marka, çocukların bölgenin en iyi kreşlerinden ücretsizyararlanmalarını sağlıyor, kadınlar günü, anneler günü gibi özel günlerdeetkinlikler düzenleyerek kadın çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelikprojeler geliştiriyor. Belirli periyotlarda özellikle kadın çalışanlarınsağlıklarına yönelik Türkiye’nin önde gelen hastaneleri ile anlaşma yaparakseminerler düzenliyor, meme kanseri taraması gibi bazı sağlık kontrollerini deyaptırarak bilinçlenmelerini sağlıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama veAraştırma Merkezi işbirliği ile kadın çalışanlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliğive Farkındalık Seminerleri düzenliyor.Hamileveya emziren kadın çalışanlar ile özel olarak ilgileniyor ve durumlarına uygunişlerde istihdam ediyor. Mustafa Laçin “kadınistihdamının artırılmasının farklı bir takım yükümlülükleri de var. Kadınıntoplumda üstlendiği farklı bir takım roller var. Biz bu rolleri de göz önündebulundurarak kadınların çalışma hayatları içinde mental olarak da rahatetmelerini sağlıyoruz. Uygun çalışma koşullarını oluşturuyoruz” diyor.Marka, bölgede daha fazla kadın istihdamının artırılması ve kadınların işhayatına katılması için İşkur ile birlikte ‘İşbaşı Eğitim Programları’düzenleyerek çeşitli mesleki eğitimleri de veriyor.

Üretimde daha çok kadın istihdam edilmeli…

Türkiye’dekadınların iş gücüne katılma oranının % 34,9 seviyelerinde olduğunu ifade edenLaçin “ hizmetsektörü, ofis ve yönetim alanlarına sıkışmış yoğunluğun üretim alanlarına dayayılarak sanayi ve üretimde de istihdamın artırılması gerekiyor.Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların her alanda çalışma hayatında aktifrol almaları ulusal ve yerel ekonomilerde büyüme açısından büyük önem taşıyor.Kadınların kendi ekonomik özgürlüğüne sahip olması tüketim ekonomisi açısındanbakıldığında bile son derece önemli. Perakende alışverişin büyük bir bölümünükadınlar yönetiyor” dedi.

Kaliteli, teknolojik ve çevreci yaklaşımı ile ocak, fırın, davlumbaz,buzdolabı üretimi ile ankastre pazarının hızla büyüyen markası olarak globalpazarlarda markalaşma atağında olan Silverline, birçok ülkede önemli pazarpaylarına sahip, 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, 39 ülkede kendi markasıyla satışfaaliyetlerini sürdürüyor.

- REKLAM -

Son Haberler

Diğer Haberler