20.6 C
İstanbul
Cuma, Eylül 30, 2022

Üreten Türkiye Yerli Enerji Kaynaklarını Kullanacak

- REKLAM -

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne (EİGM) göre Türkiye’nin atıklardan üretim potansiyeli yıllık yaklaşık 15 milyon ton petrole eşdeğer

Dünya ekonomisinin korona virüs sonrasında üretim öncelikli bir yeniden yapılanma sürecine doğru yöneldiği günümüzde, Türkiye’nin enerji açığını kapatmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları azami düzeyde kullanması gerekiyor. Bunların arasında biyokütle enerji de ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye’nin büyük kaynaklarından biri de biyokütle enerji

Konu ile ilgili olarak Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından yapılan tespitlere göre, Türkiye’nin biyokütle enerji potansiyelini tam olarak kullanması ile elde edilecek enerjinin, yıllık 14 milyon 627 bin ton eşdeğer petrol (TEP) olduğu bildirildi. EİGM tarafından, Türkiye’nin Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası (BEPA) ile ilgili son yapılan yenilemede, hayvan ve bitki, belediyesel orman atıklarından elektrik üretim potansiyeli belirlendi. Buna göre Türkiye’de, yılda 184.593.134 ton bitki üretilerek bunlardan 62.206.754 ton bitkisel atık oluşuyor. Bu atıklardan ise yılda 6.009.049 TEP enerji üretimi yapılabilir.

BİYOKÜTLE ENERJİ POTANSİYELİMİZ MEVCUDUN 10 KATI

Büyük kısmı atıl durumda kalıp, yok olan bu kaynaklara rağmen Türkiye’nin 2019 sonu itibarıyla ulaştığı 91,267 Megavat (MW) kurulu güç içinde, biyokütle kaynaklı enerjinin payı 801 MW düzeyinde. Toplam kurulu güç içinde sadece %0,9’luk bir orana karşılık gelen biyokütle enerjisi, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynakların açısından büyük bir zenginliğini teşkil ediyor.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, BEPA’nın bu durumu tüm çıplaklığı ile ortaya koyduğunu söyledi. Biyokütlenin tamamıyla yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğuna bir kere daha dikkat çeken Hüseyin Vatansever, biyokütle enerji potansiyelimizin ise bugünkünün en az 10 katı olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’DE 199 BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİ BULUNUYOR

Yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere, tüm paydaşların biyokütle enerjisinde yatırım eksikliği nedeniyle kullanılamayan büyük potansiyele dikkat çeken Hüseyin Vatansever, “Türkiye’de irili ufaklı 199 biyokütle kaynaklı elektrik üretim tesisi bulunuyor. Bitkisel atıklara ilave olarak tüm evsel ve hayvansal atıklarımızın, müthiş birer enerji kaynağı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerin, evsel atıkları kaynağında ayrıştırdıktan sonra geri dönüştürdüğü bir sistemi kurması, biyokütledeki potansiyeli süratle artırmamızı sağlayacaktır. Bu potansiyel ayrıca, enerji hatlarından uzak bölgelerde gelişen ve kendi enerjisini üreten yerleşim alanları, büyük hayvan çiftliklerinin kurulması için de çok önemli fayda sağlayacak. Bomboş duran tarım alanlarının kullanılması ve hayvancılığın gelişmesi açısından da büyük faydalar sağlayacaktır” dedi.

Biyokütle sistemle üretiminin enerji açığını kapatmadaki yararı yanında, tarımda faaliyet gösteren işletmeler ile çiftçilerin atıl durumdaki atıklarını değerlendirerek önemli bir ekonomik kaynak sağlamalarını da temin ediyor.

Son Haberler

Diğer Haberler