32.7 C
İstanbul
Cuma, Haziran 14, 2024

‘Vakit Dayanışma ve Fedakarlık Vakti’

- REKLAM -

KOTO’dan, ‘Koronavirüs Salgını Kapsamında Açıklanan Ekonomi Paketi’ne ilişkin değerlendirme

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 19 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Bakanlar, Kamu-Özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Koronavirüs koordinasyon toplantısı sonucunda açıklanan 100 milyar TL’lik tedbir paketini değerlendirdi.

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu geçtiğimiz gün Korona Virüs salgınının iktisadi etkileri ve tedbirleri ele almak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantı neticesinde iş dünyasının önerileri KOTO tarafından TOBB başta olmak üzere ilgili makamlar ile hızlı bir şekilde paylaşılmıştı. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında alınan kararları değerlendiren KOTO Yönetim Kurulu aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

AÇIKLANAN PAKETİN GÜNCELLENEBİLİR OLMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı örnek mücadele sergileyen ülkemiz iktisadi hayatın sürdürülebilir olması için önemli hamleleri zamanında gerçekleştirmektedir. Kocaeli Ticaret Odası olarak ifade ve talep ettiğimiz birçok konunun paket kapsamına alınması bizleri son derece mutlu etmiştir. Önlem paketini incelediğimizde, esnaf ve KOBİ düzeyinde reel sektörü ayakta tutma ve istihdamı destekleme hedeflerinin öne çıktığı görülmektedir. Önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler ışığında paketin güncellenebilir olması hayati önem taşımaktadır.

Ana hatlarıyla destekleyici önlemler, zaruretin sonucu ve yarar beklenen düzenlemeler olsa da, geliştirilmesi gerekmektedir. Üstelik başlıca önlemler Nisan’dan itibaren 3 ay sürelidir. Sorunun Türkiye’de derinleştiği Mart ayının da kapsanması yararlı olurdu.

FİRMALARA KİRA, ELEKTRİK, DOĞAL GAZ GİDERLERİ İÇİN KATKI SAĞLANMASI GÜNDEME ALINMALIDIR, KDV MUAFİYETİ GETİRİLMELİDİR, KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENMELİDİR

Dünya petrol fiyatlarında gerileme, enerji maliyetlerini düşürmek için yurt içi piyasayı desteklemek üzere değerlendirilmelidir. Sağlanan finasman destekleri değerli olmakta birlikte, cari giderleri düşürmek üzere elektrik, doğal gaz girdileri için katkı sağlanması da yapılacak güncelleme çalışmalarında dikkate alınması gereken hususlar arasında olmalıdır. Ayrıca faaliyetleri durdurulan veya ciddi müşteri kaybı yaşayan firmalar için kira desteği sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira bedeli alınmaması ile ilgili uygulamasını destekliyor, bu uygulamanın tüm mal sahiplerine örnek olmasını bekliyoruz. Ayrıca, sektör ve işkolu ayırt etmeksizin tüm ürünlere KDV muafiyeti getirilmeli, iş insanımızın vergi yükü hafifletilmelidir. Öte yandan, bankalar başta olmak üzere, çeşitli finans kuruluşlarına; kredi, çek vb gibi ödemeleri bulunan iş insanlarımızın, bu ödemeleri en az 1 ay süreyle ötelenmeli, ödeme kolaylığı da sağlanmalıdır.

NEFES KREDİSİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ

Önceki yıllarda TOBB öncülüğünde hayata geçirilen ve üyelerimiz tarafından oldukça fazla talep gören Nefes Kredisi uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesi sürecinin de söz konusu paketin güncelleme çalışmalarında dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Konu ilgili Oda olarak gerek TOBB ve gerekse Bakanlık nezdinde girişimlerimiz ve takibimiz devam etmektedir.

KGF, KOSGEB KREDİLERİNİN GERİ ÖDEMESİNİN ÖTELENMESİ, KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ

Asgari ücret desteği devam ederken kısa çalışma ödeneği uygulamasının geliştirilmesi, istihdam için yararlı olacaktır. Kredi Garanti Fonu imkanları artırılırken temerrüt ve esnaf kredilerinde geri ödeme süresinin 3 ay uzatılması ile salgının mücbir sebep kategorisine alınması, finansman sorunlarını hafifletecektir.

Benzer şekilde, KOSGEB kapsamında verilen kredilerin geri ödemelerinin de ötelenmesi ile ilgili çalışma yapılması ve özel sektörün kamudan alacaklarının ödenmesi için uygun yöntemler geliştirme konusunun acilen gündeme alınması; örneğin alacak karşılığı hazine tahvili verilmesi gibi çözümler geliştirilmesi yararlı olacaktır.

SÜRECİN SEYRİNE BAĞLI OLARAK,  YENİ TEDBİRLER DEVREYE GİRMELİDİR

En düşük emekli maaşının artırılması, bayram ikramiyesinin Nisan’a çekilmesi ve düşük gelirliler için 2 milyar TL yeni kaynak ayrılması, yararlanacak vatandaşların refahını artırmak bakımından yararlıdır. Anacak pandemiden doğrudan etkilenen sektörlerde talebin yeterince artmasını sağlayamayacaktır. Zira bu düzenlemelerden yararlanacak olanlar, gelirini daha çok temel tüketim için kullanmaktadır. İnsanların evden çıkmasının istenmediği koşullarda bu desteklerin etkisinin sınırlı olacağı düşünülmektedir.

KOCAELİ TİCARET ODASI OLARAK GÖREVDEYİZ

Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların süreci yönetmedeki aktif rolü ve başarısı yanında Cumhurbaşkanlığı nezdinde iktisadi önlemler üzerinde çalışan bakanlıklar; Merkez Bankası ve TOBB gibi kurumlar ile yerel bazda tıbbi ve iktisadi tedbirler çerçevesindeki faaliyetleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve tüm yerel belediyelerimize teşekkür ederiz. Oda olarak bu süreçte üyelerimizin ticari ve sosyal talep, sorun ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla görevde olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Pandeminin kendisi kadar ortaya çıkardığı belirsizlik ve tedirginlik, toplumsal ve ticari hayatı etkilemektedir. Zaman, duyarlılık ve fedakârlık zamanıdır. Kurumlar kadar tek tek bireyler de, dikkatli olmalı; bilim kurulu uyarılarına uygun yaşamalı; fırsatçılık, stokçuluk gibi yanlışlardan sakınmalıdır.

Üyelerimizin geçtiğimiz bu zor dönem içerisinde bankalarla, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde sorun yaşamaları halinde faydalanabilecekleri üye destek masasını hayata geçirdik.  Oda üyelerimiz 0 262 322 30 09 numaralı telefondan ve uyedestek@koto.org.tr e-posta adresinden üye destek masasına ulaşarak destek alabilecekleridir.

Bu süreçte devletimiz tarafından alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğinin önemini her fırsatta belirtmiş olmakla beraber, özellikle son dönemde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile faaliyetine ara vermesi gereken işyerlerinin bu kurala hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Odamızca yapılacak tespitler ışığında disiplin sürecinin başlatılacağını önemle duyururuz.”

- REKLAM -

Son Haberler

Diğer Haberler